BodyDetox24 ocena kliniczna 10

Ogólne dobre samopoczucie (general well-being)

Parametr ogólnego dobrego samopoczucia uznano, że nie posiada jasnego określenia i że jest zbyt mało specyficzny i dlatego nie wzięto go do analizy w ostatecznej ocenie wyników badania.

Omówienie wyników

Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone na grupie zdrowych ochotników. Dlatego wartości średnie parametrów biochemicznych krwi dla całej grupy mieściły się w granicach normy. Z całej grupy wyodrębniono podgrupę osób, u których stwierdzono podwyższone poziomy niektórych enzymów związanych m. in. z czynnością wątroby takich jak AlAT, GGTP, LDH oraz z podwyższonym poziomem kreatyniny. Wartości markerów funkcji wątroby (AlAT, GGTP) znajdujące się w pojedynczych przypadkach powyżej górnej granicy normy, uległy poprawie, ale jednak nie całkowitej normalizacji. Badania zostały przeprowadzone w zaledwie 2 – 3 dni po przebytej kuracji. Wydaje się,że kuracja BodyDetox24 może mieć jeszcze bardziej korzystne działanie na stan wątroby, odzwierciedlone w badaniach laboratoryjnych, ale potrzebny jest dłuższy czas po kuracji, dla pełniejszej tego oceny.

Średnie wartości kreatyniny we krwi, odzwierciedlające czynność nerek, dla całej badanej grupy były prawidłowe zarówno przed jaki i po kuracji BodyDetox24. Niewielka liczba uczestników badania miała nieznacznie podwyższone poziomy kreatyniny w surowicy przed kuracją BodyDetox24. Po kuracji wartości te zmniejszyły się o 20%. Może przemawiać za korzystnym wpływem kuracji na czynności nerek.

Nie obserwowano odchyleń w poziomach elektrolitów w surowicy krwi (potas, sód, magnez), co wskazuje, że kuracja BodyDetox24 nie wywołuje zaburzeń elektrolitowych. Średnie poziomy LDH, niespecyficznego markera uszkodzenia komórek, pozostawały dla całej grupy badanej przed i po kuracji BodyDetox24 w granicach prawidłowych. Niewielka liczba badanych miała przed kuracją poziomy LDH powyżej normy. Po kuracji wartości LDH w tej podgrupie obniżyły się o 22% i powróciły do wartości w zakresie normy. Może to być interpretowane, że kuracja oczyszczająca preparatem BodyDetox24 może sprzyjać naprawie komórek. Większość osób biorących udział w badaniu odczuła przypływ energii, mniejsze zmęczenie i miała lepszy sen.


poprzednia strona -- ocena kliniczna -- następna strona
Bezpośrednie przejście na wybraną stronę oceny:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
 
Uwaga! Przedstawiony powyżej preparat jest suplementem diety. Nie należy rozumieć, że może on zapobiegać lub leczyć jakiekolwiek choroby. Powyższe treści nie odwołują się do takich jego właściwości.