BodyDetox24 ocena kliniczna 11

Wnioski

1. Kuracja oczyszczająca przeprowadzona przy pomocy preparatu BodyDetox24 była dobrze tolerowana przez wszystkich uczestników badania zarówno w ocenie podmiotowej jak i przeprowadzonych badaniach biochemicznych krwi.

2. U osób, u których stwierdzono przed kuracją podwyższone poziomy enzymów wątrobowych i kreatyniny, zaznaczyła się tendencja do ich normalizacji.

3. Po kuracji BodyDetox24 u większości badanych nastąpiła wyraźna subiektywna poprawa samopoczucia w zakresie:

Zmniejszenia lub ustąpienie uczucia zmęczenia
Zmniejszenia lub ustapienie uczucia braku lub uczucia małej energii
Poprawy jakości snu

4. Należy podkreślić, że wymienione powyżej zmiany oceniano i zaobserwowano w bardzo krótkim czasie, bo zaledwie w ciągu 2 – 3 dni po przeprowadzonej kuracji preparatem BodyDetox24.


poprzednia strona -- ocena kliniczna

Bezpośrednie przejście na wybraną stronę oceny klinicznej preparatu BodyDetox24:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
 
Uwaga! Przedstawiony powyżej preparat jest suplementem diety. Nie należy rozumieć, że może on zapobiegać lub leczyć jakiekolwiek choroby. Powyższe treści nie odwołują się do takich jego właściwości.