BodyDetox24 ocena kliniczna 2

Tego samego dnia otrzymali formularz samooceny do wypełnienia przed i po przeprowadzeniu kuracji BodyDetox24. Po zakończeniu 24-godzinnej kuracji oczyszczającej, przeprowadzonej podczas weekendu, uczestnicy powtórnie mieli pobraną krew do badań laboratoryjnych w ciągu 3 dni, tak że testy zostały zakończone nie później niż w ciągu tygodnia od chwili rozpoczęcia kuracji.

Formularz samooceny obejmował 4 parametry, które uczestnicy badania mieli oceniać w pięciostopniowej skali przed i po kuracji BodyDetox24. Skale obejmowała stopnie od 0 (brak) do 4 (bardzo mocno) dla następujących parametrów: „uczucie braku energii”, „jakość snu” oraz „ogólne samopoczucie”. W przypadku parametru „uczucie zmęczenia” to 5-stopniowa skala została odwrócona.

Część I - wyniki laboratoryjnych badań analitycznych

Grupa 41 zdrowych ochotników składająca się z 18 mężczyzn i 23 kobiet rozpoczęła i ukończyła badanie. Dodatkowo grupa 15 zdrowych ochotników wzięła udział jedynie w badaniu za pomocą formularza samooceny. Tak więc tą część badania ukończyło łącznie 56 uczestników. Z panelu standardowych testów laboratoryjnych oceniane były następujące badania analityczne, mające związek z kuracją BodyDetox24:

Parameter Wskazania Norma laboratoryjna
γ-Glutamylotranspeptydza (GGTP)
Aminotransferaza alaninowa (AlAT)
Ocena wątroby

75 U/L
< 45 U/L

Kreatynina Ocena nerek 45 – 90 mmol/L
Potas (K+)
Sód (Na+)
Magnez (Mg+2)
Ocena elektrolitów 3,6 – 5,0 mmol/L
137 – 145 mmol/L
0,71 – 0,94 mmol/L
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) Ocena bezpieczeństwa 205 U/L

poprzednia strona -- ocena kliniczna -- następna strona
Bezpośrednie przejście na wybraną stronę oceny klinicznej preparatu:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
 
Uwaga! Przedstawiony powyżej preparat jest suplementem diety. Nie należy rozumieć, że może on zapobiegać lub leczyć jakiekolwiek choroby. Powyższe treści nie odwołują się do takich jego właściwości.