BodyDetox24 ocena kliniczna 3

γ-Glutamylotranspeptydza (GGTP)

Gamma-glutamylotranspeptydaza, zwana w skrócie GGTP to enzym wskaźnikowy związany z przemianą aminokwasów. Podwyższenia jego stężenia spotykamy: w przypadku upośledzeniu wydzielania enzymu z żółcią (żółtaczka zastoinowa, cholestaza wewnątrz- i zewnątrzwątrobowa), w przypadku indukcji enzymów mikrosomalnych wątroby substancjami takimi jak leki (zwłaszcza przeciwpadaczkowe i antykoncepcyjne), alkohol, w intensywnej przemiana aminokwasów i białek (nowotwory o dużej dynamice wzrostu, nowotwory wątroby, faza tworzenia się blizny po zawale mięśnia serca).

Parameter Przed kuracją Po kuracji Norma
Cała badana grupa 55 U/L 45 U/L 75 U/L
Osoby z wynikami powyżej normy przed lub po badaniu 377 U/L 301 U/L 75 U/L


kliknij na wykres, jeśli chcesz go powiększyć.

Średnia wartość poziomu GGTP w surowicy dla całej badanej grupy była prawidłowa i mieściła się poniżej górnej granicy normy, a po kuracji zmniejszyła się o 20% Kilkoro uczestników badania miało przed kuracją wartości GGTP powyżej górnej granicy normy. Po kuracji średnia wartość poziomu GGTP w surowicy dla tej podgrupy badanych zmniejszyła się o 20%, ale nadal była powyżej normy.

poprzednia strona -- ocena kliniczna -- następna strona
Bezpośrednie przejście na wybraną stronę oceny klinicznej preparatu:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
 
Uwaga! Przedstawiony powyżej preparat jest suplementem diety. Nie należy rozumieć, że może on zapobiegać lub leczyć jakiekolwiek choroby. Powyższe treści nie odwołują się do takich jego właściwości.