BodyDetox24 ocena kliniczna 4

Aminotransferaza alaninowa (AlAT)

Aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy jest markerem czynności wątroby. Wzrost jej aktywności może być spowodowany chorobami wątroby (wirusowe, polekowe lub toksyczne uszkodzenie wątroby, bakteryjne zapalenie dróg żółciowych), martwicą mięśnia sercowego lub chorobami mięśni szkieletowych. Podwyższone wartości stwierdza się m. in. w uszkodzeniu wątroby, np. alkoholowym. Nie stwierdzono istotnych zmian wartości średnich w badanej grupie, były one prawidłowe i mieściły się znacznie poniżej górnej granicy normy.

Parameter Przed kuracją Po kuracji Norma
Cała badana grupa 27 U/L 25 U/L 45 U/L
Osoby z wynikami powyżej normy przed lub po badaniu 52 U/L 49 U/L 45 U/L


kliknij na wykres, jeśli chcesz go powiększyć.
Średnia wartość poziomów AlAT w surowicy dla całej badanej grupy była poniżej normy (<45 U/L) zarówno przed jak i po kuracji BodyDetox24. Kilkoro uczestników badania miało wyjściowe wartości AlAT powyżej normy. Średnia wartość dla tej podgrupy obniżyła się o 6 % po kuracji, ale nadal pozostawała powyżej normy.

poprzednia strona -- ocena kliniczna -- następna strona
Bezpośrednie przejście na wybraną stronę oceny klinicznej preparatu:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
 
Uwaga! Przedstawiony powyżej preparat jest suplementem diety. Nie należy rozumieć, że może on zapobiegać lub leczyć jakiekolwiek choroby. Powyższe treści nie odwołują się do takich jego właściwości.