BodyDetox24 ocena kliniczna 5

Kreatynina

Kreatynina jest produktem metabolizmu, jest wydalana z organizmu przez nerki z moczem stanowiąc oprócz mocznika jeden z głównych związków azotowych. Powstaje w organizmie w wyniku nieenzymatycznego rozpadu fosforanu kreatyny. Ilość wydalanej w ciągu doby kreatyniny zależy od masy mięśni i jest charakterystyczna dla danego organizmu. Średnio z moczem wydala się ok. 14-26 mg kreatyniny na kilogram masy ciała. Podwyższone poziomy kreatyniny w surowicy stwierdza się w przypadku upośledzenia czynności nerek. W praktyce medycznej kreatynina jest jednym z markerów biochemicznych pozwalającym monitorować stan nerek, wzrost poziomu kreatyniny wskazuje na pogorszenie, zaś spadek na poprawę funkcji nerek.

Parameter Przed kuracją Po kuracji Norma
Cała badana grupa 119 U/L 95 U/L 45 - 90 U/L


kliknij na wykres, jeśli chcesz go powiększyć.
Średnia wartość poziomów kreatyniny w surowicy dla całej grupy była w granicach normy (45 - 90 U/L) zarówno przed jak i po stosowaniu BodyDetox24. Niewielka liczba uczestników badania miała wyjściowe wartości poziomów kreatyniny w surowicy powyżej normy. Po kuracji wartości te obniżyły się o 20 %.

poprzednia strona -- ocena kliniczna -- następna strona
Bezpośrednie przejście na wybraną stronę oceny klinicznej preparatu:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
 
Uwaga! Przedstawiony powyżej preparat jest suplementem diety. Nie należy rozumieć, że może on zapobiegać lub leczyć jakiekolwiek choroby. Powyższe treści nie odwołują się do takich jego właściwości.