BodyDetox24 ocena kliniczna 7

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

Poziom LDH w surowicy jest niespecyficznym markerem uszkodzenia komórek. LDH jest enzymem cytoplazmatycznym katalizującym ostatni etap glikolizy - przejście pirogronianu w mleczan i odwrotnie. LDH jest obecna w komórkach wątroby (LDH5), w mięśniu sercowym (LDH1), mięśniach szkieletowych (LDH5), płucach (LDH3), nerkach (LDH4), erytrocytach (LDH1), krwinkach białych (LDH2). Poziom LDH rośnie w stanach uszkodzenia narządów m.in. zawale serca, uszkodzeniu mięśni, uszkodzeniu wątroby, zapaleniu płuc.

  Przed kuracją Po kuracji Norma
Cała badana grupa 171 U/L 159 U/L 205 U/L
Osoby z wynikami powyżej normy przed lub po badaniu 235 U/L 182 U/L 205 U/l


kliknij na wykres, jeśli chcesz go powiększyć

Średnia wartość poziomów LDH w surowicy dla całej badanej grupy mieściła się poniżej górnej granicy normy (<205 U/L) i po kuracji uległa dalszemu obniżeniu Przed kuracją 5 osób miało poziomy LDH powyżej górnej granicy normy. Po kuracji BodyDetox24 wartości te zostały obniżone o 22% średnio i mieściły w granicy normy.

poprzednia strona -- ocena kliniczna -- następna strona
Bezpośrednie przejście na wybraną stronę oceny:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
 
Uwaga! Przedstawiony powyżej preparat jest suplementem diety. Nie należy rozumieć, że może on zapobiegać lub leczyć jakiekolwiek choroby. Powyższe treści nie odwołują się do takich jego właściwości.