BodyDetox24 ocena kliniczna 8

Część II - wyniki badania formularzem samooceny

W badaniu samooceny wzięło udział 56 ochotników, którzy wypełnili formularze samooceny, odnotowując swe osobiste doświadczenia i odczucia przed i po kuracji oczyszczającej preparatem BodyDetox24. Zastosowano pięciostopniową skalę dla oceny zmian w odczuwaniu braku energii, zmęczenia, jakości snu i ogólnego dobrego samopoczucia. Na skali wartość 0 wyrażała nie/brak do wartości 4 wyrażającej bardzo dla zmiennych odczuwanie braku energii, jakości snu i ogólnego dobrego samopoczucia. Dla odczuwania zmęczenia 5 stopniowa skala była odwrócona.

1. Ocena uczucia poziomu energii przed i po kuracji BodyDetox24Przed kuracją preparatem BodyDetox24 29% badanych podało, że odczuwa uczucie braku energii lub małej energii. Grupa ta zmniejszyła się do zaledwie 2% (redukcja aż o 93%) Grupa osób, które przed kuracją miały uczucie dużej i bardzo dużej energii wzrosła po kuracji BodyDetox24 z 20% do 63% (wzrost ponad 3-krotny).


poprzednia strona -- ocena kliniczna -- następna strona

Bezpośrednie przejście na wybraną stronę oceny:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
 
Uwaga! Przedstawiony powyżej preparat jest suplementem diety. Nie należy rozumieć, że może on zapobiegać lub leczyć jakiekolwiek choroby. Powyższe treści nie odwołują się do takich jego właściwości.