BodyDetox24 ocena kliniczna 9

2. Ocena uczucia zmęczenia przed i po kuracji BodyDetox24

Przed kuracją BodyDetox24 20% badanych podało, że czuło się bardzo zmęczonymi lub zmęczonymi. Grupa ta zmniejszyła się o 80% po kuracji. Grupa uczestników badania, którzy przed kuracją BodyDetox24 czuli się mało zmęczonymi lub niezmęczonymi zwiększyła się po kuracji z 32% do 83% (wzrost ponad dwa i pół razy).


3. Ocena jakości snu przed i po kuracji BodyDetox24

Przed kuracją BodyDetox24 sześciu badanych (11% uczestników badania) podało, że nie śpi dobrze określając. Grupa ta zmniejszyła się do jednej osoby (2% uczestników badania) po kuracji BodyDetox24. Grupa uczestników badania, która przed kuracja BodyDetox24 spała dobrze i bardzo dobrze zwiększyła się z 32 osób (57%) do 42 osób (78%) po kuracji BodyDetox24 (wzrost ponad 30%).


poprzednia strona -- ocena kliniczna -- następna strona
Bezpośrednie przejście na wybraną stronę oceny:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
 
Uwaga! Przedstawiony powyżej preparat jest suplementem diety. Nie należy rozumieć, że może on zapobiegać lub leczyć jakiekolwiek choroby. Powyższe treści nie odwołują się do takich jego właściwości.